آزمون دکترای تخصصی رشته- گرایشهای دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۶

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ کد خبر : ۵۹۳۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۷۹

رشته-گرایش

دروس

ضریب

زمان آزمون کتبی

زمان آزمون شفاهی (مصاحبه)

  جامعه شناسی    اقتصادی و توسعه

متون تخصصی

2

ساعت 11-9 صبح روز یکشنبه، 11 تیرماه 1396

ساعت 18-15 بعد از ظهر روز یکشنبه، 11 تیرماه 1396

نظریه های جامعه شناسی

2

روش های تحقیق

2

حوزه های جامعه شناسی

2

  حقوق عمومی

حقوق بین الملل عمومی

3

ساعت 12-8 صبح روز یکشنبه، 11 تیرماه 1396

ساعت 18-15 بعد از ظهر روز یکشنبه، 11 تیرماه 1396

حقوق اساسی

2

حقوق اداری

2

توجه: تمام داوطلبین و شرکت کنندگان در مصاحبه شفاهی رشته حقوق، ضروری است یک نسخه (اصل یا کپی) از کارنامه تحصیلی مربوط به آزمون دکترای تخصصی سازمان سنجش کشور را زمان مصاحبه به همراه داشته باشند.

  تاریخ

تاریخ تحولات ایران از ورود اسلام تا حمله مغولان

2

ساعت 11-9 صبح روز یکشنبه، 11 تیرماه 1396

ساعت 18-15 بعد از ظهر روز یکشنبه، 11 تیرماه 1396

تاریخ تحولات ایران از ایلخانان تا آغاز قاجاریان

2

تاریخ تحولات ایران در دوره معاصر

2

ترجمه متون تخصصی انگلیسی

2

 

داوطلبان گرامی  می توانند اطلاعات تکمیلی در مورد مدارک لازم برای شرکت، نحوه شرکت و  نحوه ارزیابی داوطلبان در آزمون مرحله دوم ورودی دکترای تخصصی دانشگاه تبریز را از طریق "اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و بررسی سوابق آموزشی،  پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی سال 1396" از طریق فایل پیوستی زیر دریافت دارند:

دریافت فایل اطلاعیه


۴ رای