معرفی و تاریخچه

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی از تابستان سال 1391 با تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به سه دانشکده؛ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، و دانشکده حقوق و علوم اجتماعی به شکل مستقل کار خود را آغاز کرده است. خود دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در سال 1367 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی (که از سال 7-1326 به عنوان یکی از اولین دانشکده های دانشگاه، فعالیت خود را با 84 دانشجو آغاز کرده بوده) تفکیک و از تاریخ 1/12/1367 فعالیت‌های آموزشی خود را به شکل رسمی آغاز نموده است. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی از آغاز سال 1392 دارای چهار گروه آموزشی شامل: علوم اجتماعی، حقوق، تاریخ و علوم سیاسی می باشد. 

گروه های علوم اجتماعی، حقوق و تاریخ در حال حاضر در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و گروه علوم سیاسی فعلا تنها در دوره کارشناسی ارشد از سراسر کشور دانشجو می پذیرد. 

همچنین موسسه تحقیقات اجتماعی نیز که از سال 1344 فعالیت خود را آغاز کرده است، در حال حاضر زیرمجموعۀ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی محسوب می شود. اطلاعات تکمیلی در مورد این موسسه و مجموعه فعالیت های آن از طریق صفحه اختصاصی آن موسسه قابل دسترسی است. لازم به ذکر است که موسسه تاریخ و فرهنگ ایران هم، به عنوان دومین موسسه تحقیقاتی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، که تا خرداد ماه سال 1393 زیرمجموعه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی محسوب می شد، بنابر مصوبه مورخ 20/3/1393 هیات امنای دانشگاه، تحت همان عنوان قبلی از چارت سازمانی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی خارج و به عنوان موسسه تحقیقاتی مستقلی از تاریخ یاد شده مستقیما زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه اداره می شود. اطلاعات تکمیلی در مورد این موسسه از طریق
صفحه اختصاصی موسسه قابل دسترسی می باشد.

                                                مسیریابی دانشکده روی نقشه