برگزاری امتحان جامع دکتری تاریخ- آذر ماه ۱۳۹۸

۰۵ آذر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۶۴۱۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۸۲

به اطلاع می رساند امتحان جامع دانشجویان دکتری واجد شرایط گروه آموزشی تاریخ در مورخه 1398/9/27 برگزار خواهد شد.

زمان، مواد امتحانی و استادان ممتحن (آزمون کتبی و مصاحبه)

زمان آزمون چهارشنبه 27 آذرماه 1398 رأس ساعت 9 صبح

ردیف

نام درس و ماده امتحانی

نام استاد ممتحن

1

روش تحقیق پیشرفته

دکتر قدیمی، دکتر پاشازاده

2

جامعه شناسی تاریخی

دکتر سلماسی زاده - دکتر صدقی

3

ملل و نحل

دکتر کریمی- دکتر دین پرست

 

( ۱ )

نظر شما :