اطلاعیه برگزاری آزمون دکترای تخصصی سال ۱۳۹۷

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۷ کد : ۷۲۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۵۹

زمان، دروس و ضرایب دروس آزمون ورودی رشته/گرایش های مختلف دوره دکترای تخصصی (مرحله دوم) دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز در سال 1397 مطابق با جدول ذیل خواهد بود:

توضیحات

نوع آزمون

زمان (ساعت) آزمون

ضرایب دروس

عناوین دروس

گرایش

رشته

کد رشته محل

ردیف

طبق شیوه نامه 10 نمره برای مصاحبه و 20 نمره برای سوابق آموزشی و پژوهشی اختصاص می یابد.

کتبی و تشریحی

*روزهای دو شنبه و سه شنبه،

11 و 12 تیرماه 1397

 

12-9 قبل از ظهر آزمون کتبی

و 18-15 بعد از ظهر مصاحبه

2

1. تاریخ تحولات ایران از ورود اسلام تا حمله مغولان.

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

1452-روزانه

1466-نوبت دوم

1

2

2. تاریخ تحولات ایران از ایلخانان تا آغاز قاجاران

2

3. تاریخ تحولات ایران در دوره معاصر .

2

4. ترجمه زبان انگلیسی تخصصی.

طبق شیوه نامه 10 نمره برای مصاحبه و 20 نمره برای سوابق آموزشی و پژوهشی اختصاص می یابد.

کتبی و تشریحی

* روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 12 و 13 تیرماه 1397

 

12-9 قبل از ظهر آزمون کتبی

و 18-15 بعد از ظهر مصاحبه

2

1-متون تخصصی

 

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

علوم اجتماعی

1481-روزانه

1510-نوبت دوم

2

2

2-نظریه ها ی جامعه شناسی

 

2

3-حوزه های جامعه شناسی

2

4-روش های تحقیق

طبق شیوه نامه 10 نمره برای مصاحبه و 20 نمره برای سوابق آموزشی و پژوهشی اختصاص می یابد.

کتبی و تشریحی

*روزهای دو شنبه و سه شنبه،

11 و 12 تیرماه 1397

 

12-9 قبل از ظهر آزمون کتبی

و 18-15 بعد از ظهر مصاحبه

2

1-حقوق بین الملل عمومی

 

حقوق عمومی

حقوق عمومی

1879-روزانه

1886-نوبت دوم

3

2

2-حقوق اساسی

 

2

3-حقوق اداری

* داوطلبان محترم دقت داشته باشند که امتحان دکتری یک روزه بوده و روز دوم صرفا برای اخذ امتحان از آن دسته از داوطلبانی می باشد که امکان حضور در روز اول را نداشته باشند.

( ۳ )

نظر شما :