نشریه فقه و حقوق اسلامی

تعداد بازدید:۷۰۲۲

دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز بر اساس مجوز شماره 21975/11/3/3/89 مورخ 6/7/1389 کمسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حائز درجه علمی و پژوهشی شده و با مجوز شماره 12908/91 مورخ 3/5/1391 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت دوفصلنامه منتشر می شود. این نشریه با هدف انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه فقه و حقوق اسلامی؛ ترویج هم اندیشی و برقراری ارتباط علمی بین مراکز مختلف دانشگاهی و موسسات پژوهشی؛ و معرفی یافته های جدید حقوقی جهت دسترسی جامعه حقوقی کشور و کمک به شکوفایی و بالندگی تحقیقات حقوقی منتشر می شود.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه خانگی دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی مراجعه نمایید.

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۶