فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی

تعداد بازدید:۵۶۹۱

سبک زندگی یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف، بویژه جامعه شناسی را به خود مشغول کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون سبک زندگی و تاکیدات مسئولین عالی نظام و در راس آن مقام معظم رهبری، نشریه جامعه شناسی سبک زندگی دانشگاه تبریز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی، کمک به مسئله‌یابی و حل مسائل علمی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن آنها است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه خانگی فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی مراجعه فرمایید. 

 

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۶