موسسه تحقیقات اجتماعی

تعداد بازدید:۳۱۸۷

موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز به عنوان یکی از باسابقه ترین موسسات پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی از تاریخ سوم اسفند ماه 1344 با عنـــــوان "موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی" وابسته به دانشکده ادبیات (سابق) دانشگاه تبریز آغاز به فعالیت کرده، و دارای شخصیت حقوقی بوده است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه خانگی موسسه مراجعه فرمایید: صفحه خانگی موسسه تحقیقات اجتماعی

    

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۵