فرم ها

تعداد بازدید:۴۴۳۸

لطفا برای دریافت فرم مورد نظر، روی نام فرم مربوطه کلیک کنید:

- فرم جدید درخواست اکانت پست الکترونیکی برای کاربران دانشگاه تبریز

- فرم درخواست ترفیع پایه اعضای هیات علمی

- فرم درخواست تمدید قرارداد اعضای هیات علمی

 - فرم های مورد نیاز هیات علمی (معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

فرم های مورد نیاز هیات علمی (انتشارات دانشگاه تبریز)

فرم های مورد نیاز هیات علمی (مدیریت امور پژوهشی)

فرم های مورد نیاز هیات علمی (مدیریت همکاری های علمی و بین المللی)

فرم های مورد نیاز هیات علمی (اداره بازنشستگی و رفاه)

فرم اعلام نمره

- فرم تسویه حساب

- فرم حذف تک درس

- فرم پرسشنامه دانشجویی

- فرم معرفی دانشجویان به موسسات و سازمان ها

- فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی

- فرم تقاضای تمدید سنوات کارشناسی ارشد و دکترا

- فرم درخواست مرخصی تحصیلی

- ارسال فرم انتقال به همراه ضمیمه S80

- ارسال فرم انتقال توام با تغییر رشته به همراه ضمیمه S81

- ارسال فرم مهمانی به همراه ضمیمه S82

- برگ درخواست وام تحصیلی دانشجویان روزانه

برگ درخواست وام ضروری دانشجویان روزانه

- فرم درخواست وام شهریه نوبت دوم

- فرم درخواست وام ودیعه مسکن دانشجویان روزانه

- فرم اعلام میزان بدهی به صندوق رفاه دانشجویان

- فرم تعهدنامه صندوق رفاه دانشجویان

- فرم درخواست میهمان در ترم تابستان

  

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۹