معرفی و تاریخچه

تعداد بازدید:۴۸۷۳

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی از تابستان سال 1391 با تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به سه دانشکده؛ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، و دانشکده حقوق و علوم اجتماعی به شکل مستقل کار خود را آغاز کرده است. خود دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در سال 1367 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی (که از سال 67-1326 به عنوان یکی از اولین دانشکده های دانشگاه، فعالیت خود را با 84 دانشجو آغاز کرده بوده) تفکیک و از تاریخ 1367/12/1 فعالیت‌ آموزشی خود را به شکل رسمی آغاز نموده است. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی از آغاز سال 1392 دارای چهار گروه آموزشی شامل: علوم اجتماعی، حقوق، تاریخ و علوم سیاسی می باشد. 

گروه های آموزشی علوم اجتماعی، حقوق و تاریخ در حال حاضر در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و گروه علوم سیاسی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد از سراسر کشور و همچنین کشورهای دیگر دانشجو می پذیرد. این دانشکده در حال حاضر در کنار جذب و تربیت دانشجویان متقاضی در رشته گرایش های موجود، همکاری بسیار نزدیکی با پردیس های خودگردان و نیز پردیس ارس دانشگاه تبریز جهت تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز کشور در حوزه رشته های موجود در دانشکده، دارد. 

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در حال حاضر (نیسمال دوم تحصیلی 99-1398) دارای 999 دانشجوی فعال به لحاظ وضعیت تحصیلی است که از میان آنها، حدود 61 نفر در سطح دکترای تخصصی، 333 نفر در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 605 نفر در سطح کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند. در مجموع، 535 نفر از دانشجویان این دانشکده را زنان و 464 نفر را مردان تشکیل می دهند.  

همچنین موسسه تحقیقات اجتماعی نیز که از سال 1344 فعالیت خود را آغاز کرده و تا سال 1398 به شکل مستقل به فعالیت خود ادامه داده بود، از نیمه دوم سال 1398 به این طرف با ادغام هیئت علمی پژوهشی این موسسه در گروه علوم اجتماعی، همچنان به ادامه فعالیت های پژوهشی در ساختار جدید خود مبادرت می ورزد. اطلاعات تکمیلی در مورد این موسسه و مجموعه فعالیت های آن از طریق صفحه اختصاصی موسسه قابل دسترسی است. لازم به ذکر است که موسسه تاریخ و فرهنگ ایران هم، به عنوان دومین موسسه تحقیقاتی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، که تا خرداد ماه سال
1393 زیرمجموعه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی محسوب می شد، بنابر مصوبه مورخ 1393/3/20 هیات امنای دانشگاه، تحت همان عنوان قبلی از چارت سازمانی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی خارج و به عنوان موسسه تحقیقاتی مستقلی از تاریخ یاد شده مستقیما زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه اداره می شود. اطلاعات تکمیلی در مورد این موسسه از طریق صفحه اختصاصی موسسه قابل دسترسی می باشد.

                                                مسیریابی دانشکده روی نقشه

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۹