دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۶۳۶۰
پیش شماره (کد) شهر تبریز ۰۴۱ می باشد
پیش شماره چهار رقمی دانشگاه تبریز: ۳۳۳۹ می باشد

کارکنان ادارات دانشکده

ابراهیم آفتابی (رئیس اداره خدمات اداری) ۲۳۳۳
محمدحسین پورقربان بنام (رئیس دفتر ریاست دانشکده حقوق و علوم اجتماعی)

۲۲۵۷

۲۲۷۰

رقیه قاسمی (رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی - مسئول حق التدریس اساتید دانشکده - کارشناس آموزشی رشته علوم اجتماعی) ۲۳۳۰
ریما محمد مرادی (مسئول ایران داک - کارشناس آموزشی گروههای حقوق، علوم سیاسی - مسئول ورزش خواهران دانشکده) ۲۳۱۶
آزاده صاحبی علمداری (سرپرست اداره امور آموزشی - کارشناس گروه تاریخ) ۲۳۲۹
آقای ودود حسنی (مسئول حسابداری)  
فتانه حاجیلو (کارشناس موسسه تحقیقات اجتماعی- مدیر اجرایی نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه) ۲۲۸۶
عباس یگانه ریخته گر (مدیر اجرایی نشریه فقه و حقوق اسلامی) ۲۲۶۲
اکبر کاظم زاده (کارشناس امور اداری) 2331

گروه علوم اجتماعی

 

مدیر گروه

۲۲۷۷

آقای دکتر حسین بنی فاطمه

۲۲۷۷

آقای دکتر ایوب امیر کواسمی

۲۲۶۰

آقای دکتر محمد عباس زاده

۲۳۳۵

آقای دکتر فردین قریشی

۲۳۰۵

آقای دکتر محمد باقر علیزاده اقدم

۲۳۳۵

آقای دکتر صمد یعقوبی هرگلان

۲۳۰۵

آقای دکتر فاروق امین مظفری

۲۳۱۴

آقای دکتر حامد عطایی

۲۳۳۵

آقای دکتر توکل آقایاری هیر

۲۳۱۴

خانم دکتر فاطمه گلابی

۲۳۰۶

آقای دکتر اصغر ایزدی جیران  

موسسه تحقیقات اجتماعی

۲۲۶۱

آقای دکتر کمال کوهی

۲۲۸۶

خانم دکتر فاطمه حاجیلو

۲۲۸۶

گروه حقوق

 

مدیر گروه

۲۲۶۴

آقای دکتر اسمعیل رحیمی نژاد

۲۲۶۴

آقای دکتر محمد رضا مجتهدی

۲۲۹۱

آقای دکتر سید محمد تقی علوی

۲۲۹۷

آقای دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

۲۲۹۱

آقای دکتر حسن فرهودی نیا

۲۲۹۱

اقای دکتر حسین فخر

۲۳۲۴

آقای دکتر حیدر باقری اصل

۲۲۵۸

آقای دکتر محمود شیخ زاده

۲۳۲۴

آقای دکتر رضا سکوتی نسیمی

۲۲۹۰

آقای دکتر سیدحسین ملکوتی

۲۳۳۴

آقای دکتر محمد مظهری

۲۲۶۵

آقای دکتر عادل ابرهیم پور اسنجان  

گروه علوم سیاسی

 

مدیرگروه

۲۳۳۲

آقای دکتر رجب ایزدی

۲۳۳۲

اقای دکتر فرامرز تقی لو

۲۲۶۹

گروه تاریخ

 

مدیر گروه

۲۲۹۹

آقای دکتر جلیل نائبیان

۲۲۸۷

آقای دکتر ناصر صدقی

۲۲۸۷

آقای دکتر علیرضا کریمی

۲۲۶۷

آقای دکتر غلامعلی پاشازاده

۲۲۶۶

آقای دکتر عباس قدیمی قیداری

۲۳۱۷

آقای دکتر مقصود علی صادقی

۲۲۶۶

آقای دکتر محمد سلماسی زاده

۲۲۶۷

آقای دکتر ولی دین پرست

۲۲۸۹

آقای دکتر محمد علی پرغو

۲۲۸۹

آقای دکتر رضا دهقانی

۲۳۱۵

خانم دکتر فاطمه اورجی

۲۳۱۵

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۶