تابلوی اعلانات دانشکده:

زمان و نحوه برگزاری آزمون درس ایمنی، بهداشت و محیط زیست جدید

اطلاعیه تکمیلی دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم آزمون دکترای 1401 جدید

قابل توجه دانشجویان کارشناسی علوم اجتماعی و جامعه شناسی جدید

کلیه دانشجویان دانشکده هر چه سریعتر جهت ارسال کارت واکسن خود برای شرکت در کلاس های حضوری، از طریق مدیریت درخواستها در سامانه سما اقدام نمایند.

نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی

مشخصات و برنامه هفتگی دروس نیمسال 2-1400 رشته/دوره های مختلف تحصیلی دانشکده

نحوه دسترسی به فایلهای درس، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

فلوچارت مراحل تدوین و تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه

مراحل درخواست تمدید سنوات برای دانشجویان کارشناسی ارشد ترم هفتم به بعد

کدهای گروه های آموزشی و اساتید برای اخذ پایان نامه

فرم های لازم برای تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد:

1- فرم تمدید سنوات

2- فرم گزارش پیشرفت تحصیلی (حتما تایپ شود)

3- فرم مشکلات آموزشی

 

دانشجویان دوره دکتری که پایاننامه را برای چندمین بار انتخاب واحد می کنند،لازم است بجای کد اصلی درس کد  7777777  را وارد نمایند.

- کد آزمون جامع  9411112  می باشد.