اطلاعیه آزمون ایمنی تیرماه 1399 (جدید)

اطلاعیه شماره 12 معاونت آموزشی دانشگاه (جدید)

اطلاعیه شماره 11 معاونت آموزشی دانشگاه

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان در مورد جذب دانشجوی دکترا (جدید)

اطلاعیه شماره 10 معاونت آموزشی دانشگاه

اطلاعیه بسیار مهم برای دانشجویان تمامی مقاطع

تداوم برگزاری کلاسهای دانشکده به صورت مجازی از تاریخ 1399/1/16

اطلاعات بیشتر در وب سایت:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با:

آموزش دانشکده (خانم قاسمی با شماره داخلی 2330)

مسئول IT (آقای آفتابی با شماره داخلی 2333)

معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر صدقی و دکتر آقایاری هیر به شماره داخلی 2257)

تماس حاصل فرمایید.

 

برنامه هفتگی دروس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی (نیمسال دوم 99-1398)

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی علوم اجتماعی: 982 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس ارشد و دکترای علوم اجتماعی: 982 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس تمامی مقاطع حقوق: 982 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی تاریخ: 982 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس ارشد و دکترای تاریخ: 982 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس کارشناسی علوم سیاسی: 982 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس ارشد علوم سیاسی: 982 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس معارف اسلامی 982 جدید:

     - روزهای شنبه، روزهای یکشنبه، روزهای دوشنبه، روزهای سه شنبه، روزهای چهارشنبه

     - مقررات مربوط به انتخاب دروس معارف

     - زیرشاخه ها و گرایش های دروس معارف

 

دانشجویان دوره دکتری که پایاننامه را برای چندمین بار انتخاب واحد می کنند،لازم است بجای کد اصلی درس کد  7777777  را وارد نمایند.

- کد آزمون جامع  9411112  می باشد.

کد پایان نامه ها و گروه اساتید به تفکیک گروه های دانشکده در مقطع ارشد

کد پایان نامه های ارشد علوم اجتماعی

کد پایان نامه های ارشد حقوق

کد پایان نامه های ارشد تاریخ

کد پایان نامه های ارشد علوم سیاسی