نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

تعداد بازدید:۳۷۵۵

در دو دهه اخیر توجه به و بررسی نقش مولفه های اجتماعی در توسعه و اقتصاد، به یکی از موضوعات مهم جامعه شناختی بدل شده است. در همین راستا، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز در صدد است با چاپ مقالات حاصل از پژوهش های جدید در این زمینه، در مسیر خدمت به جامعه علمی و کمک به سیاستگذاری توسعه در ابعاد مختلف گام بردارد.

این نشریه، که سابقا با نام نشریه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز منتشر می شده، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بانک نشریات علمی کشور نمایه می شود. 

برای اطلاعات بیشتر به صفحه خانگی دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه مراجعه فرمایید.

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۶