مشخصات و برنامه هفتگی دروس

تعداد بازدید:۲۳۳۱۲

نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 (لطفا برای دریافت فایل مربوطه روی نام گروه یا روز مورد نظر کلیک کنید)

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس علوم اجتماعی (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 981 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس حقوق (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 981 جدید

مشخصات و برنامه هفتگی دروس تاریخ (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 981 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس علوم سیاسی (همه دوره ها و رشته-گرایش ها): 981 جدید

- مشخصات و برنامه هفتگی دروس معارف اسلامی برای روز شنبه، روز یکشنبه، روز دوشنبه، روز سه شنبه و روز چهارشنبه       972 جدید

کد اساتید و کد دروس پایان نامه، رساله و دروس عملی گروه های: 

    - علوم اجتماعی

    - حقوق

    - تاریخ

    - علوم سیاسی

 

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۸