گروه آموزشی علوم سیاسی

تعداد بازدید:۱۱۸۳۲

مدیر گروه:

دکتر رجب ایزدی

استادیار گروه علوم سیاسی

تلفن: 33392332-041

نمابر: 33356013-041

پست الکترونیک: drrajabizadi@yahoo.com

وب سایت شخصی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?izadi

 

 

رشته علوم سیاسی در دانشگاه تبریز از مهرماه سال 1385 در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شده است و هر ساله 8 نفر دانشجو برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی جذب می نماید. علاوه بر این، در کنار کارشناسی ارشد علوم سیاسی، از بهمن ماه سال 1392، مقطع کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی در اسلام نیز راه اندازی شده و هر ساله تقریبا 7 نفر دانشجو در این رشته نیز جذب می شوند. این رشته تا اسفند ماه سال 1391 در قالب گروه حقوق قضایی فعالیت می کرد، لکن از تاریخ 23/11/1391 مطابق با مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه تبریز و همچنین تصویب کمیسیون دائمی هیات محترم امناء دانشگاه در اسفند ماه 1392، گروه علوم سیاسی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل گردیده است.

همچنین بر پایه مصوبه هیات امناء محترم دانشگاه در تاریخ 20/3/1393، گروه علوم سیاسی در قالب ساختار جدید دانشکده حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته است. گروه علوم سیاسی هم اکنون دارای دو نفر عضو هیات علمی اصلی شامل آقایان دکتر رجب ایزدی و دکتر فرامرز تقی لو و یک نفر عضو هیات علمی وابسته (دکتر ایوب امیرکواسمی) می باشد.

در چشم انداز آینده توسعه رشته علوم سیاسی در دانشگاه تبریز، تاسیس دوره کارشناسی، توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، جذب اعضاء هیات علمی جدید در دستور کار این گروه آموزشی قرار دارند.


این گروه آموزشی در نیم سال اول سال تحصیلی 97-1396 دارای 41 دانشجو در دوره کارشناسی ارشد است که به تفکیک رشته و جنس در جدول زیر ارائه شده است:
   

 

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

رشته تحصیلی زن مرد زن مرد زن مرد
علوم سیاسی     1 24    
اندیشه سیاسی در اسلام     2 14    

   

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۶