گروه آموزشی تاریخ

تعداد بازدید:۱۶۶۹۸

 مدیر گروه:

دکتر ولی دین پرست

دانشیار گروه تاریخ

تلفن: 33392299-041

نمابر: 33356013-041

پست الکترونیکvali_dinparast@yahoo.com

وب سایت شخصی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dinparast

 

معرفی گروه تاریخ

رشته تاریخ و جغرافیا در دانشگاه تبریز در سال 1326 شمسی تأسیس شد. در سال 1337 رشته تاریخ از جغرافیا جدا و یک رشته مستقل گردید. دوره کارشناسی ارشد در سال 1370 و دوره دکتری در سال 1375 در گروه تاریخ دانشگاه تبریز ایجاد شد. اکنون گروه تاریخ در دوره کارشناسی، سه رشته- گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، تاریخ عمومی جهان و تاریخ تشیع در دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشجو می پذیرد. گروه تاریخ دانشگاه تبریز از نظر قدمت دومین گروه تاریخ دانشگاه های ایران به شمار می رود.

  

اهداف رشته تاریخ

رشته تاریخ از رشته های علوم انسانی و اجتماعی است که با توجه به تنوع و گستردگی و پیچیدگی مباحث و موضوعات این رشته در سطوح و دوره های تحصیلی مختلف مورد آموزش و پژوهش قرار می گیرد. این رشته پیوند ویژه ای با دیگر رشته های انسانی و اجتماعی دارد و از همه آنها کمک می گیرد، به این دلیل هدف اصلی و محوری رشته تاریخ شناخت انسان در همه ابعاد و وجوه است. در رشته تاریخ انسان هم به عنوان فرد و هم به عنوان نوع موضوع شناخت است و در همه ابعاد گذشته تاریخی انسان مورد پژوهش قرار می گیرد. بنابراین در دانش تاریخ محقق با قوانین تکامل تاریخی انسان در همه ابعاد و وجوه (فردی، اجتماعی و نوعی) آشنایی به هم می رساند و به تبع چنین آشنایی، بنیاد خودشناسی در سطوح فردی و اجتماعی و ملی شکل می گیرد. که در نهایت چنین شناختی به استوار شدن پایه های هویت انسانی در همه ابعاد و محورهای یاد شده ختم خواهد شد. علاوه بر اینها تأیید مشهوری چون "آینه عبرت" و "گذشته چراغ راه آینده" و یا جملاتی چون "ملتی که گذشته خود را نشناسد مجبور به تکرار آن است" و ... می تواند گوشه هایی از وجوه اهمیت و ضرورت و اهداف دانش تاریخ را آشکار سازد.

 

سایت دانشجویی

دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری می توانند از سایت کامپیوتری دانشگاه واقع در کتابخانه مرکزی و همچنین از سایت کامپیوتری کلاسی واقع در طبقه اول ساختمان دانشکده حقوق و علوم اجتماعی با 20 دستگاه کامپیوتر استفاده نمایند.

 

کتابخانه

گروه تاریخ دارای کتابخانه تخصصی در حدود ده هزار جلد کتاب است که از این نظر جزو معدود گروه های تاریخ دارای کتابخانه تخصصی است که در دهه پنجاه تأسیس شده است. دانشجویان عزیز می توانند در صورت لزوم از آن استفاده نمایند.

 

استادان سابق گروه تاریخ

نام استاد

تخصص

سال ورود به  گروه

دکتر محمد حسن لطفی

تاریخ تمدن

1327

دکتر محمد جواد مشکور

تاریخ باستان، فرق

1334

دکتر احمد تاج بخش

صفویه

1340

دکتر جواد سجادیه

 

 

1340

دکتر سید احمد نور آذر

 

 

دکتر حسین آلیاری

ایلخانان

1345

دکتر علی اصغر خامنه ای

 

 

 

دکتر جواد قره آقاجلو

 

 

 

دکتر منوچهر امیرخانی

 

 

1345

دکتر یوسف رحیم لو

صفویه

1348

دکتر علی اکبر دیانت

 

 

1352

دکترسیروس برادران شکوهی

معاصر

1358

دکتر یحیی کلانتری

باستان  و معاصر

1363

دکتر داود اصفهانیان

تاریخ جهان

1366

دکتر محمد امیر شیخ نوری

 

 

1365

دکتر بشری دلریش

تاریخ اسلام

1370

دکتر داریوش رحمانیان

معاصر

1381

دکتر علیرضا خزائلی

ایلخانان

1382


اعضای هیات علمی فعلی

نام استاد

سال ورود به گروه

تخصص

مرتبه علمی

دکترعباس قدیمی قیداری

1386

تاریخ قاجار-تاریخ نگاری

دانشیار

دکتر فاطمه اروجی

1382

قرون نخستین

دانشیار

دکتر غلامعلی پاشازاده

1388

معاصر، عثمانی

دانشیار

دکتر رضا دهقانی

1387

عثمانی، قفقاز، معاصر

دانشیار

دکتر ولی دین پرست

1388

تیموریان

دانشیار

دکتر محمد سلماسی زاده

1386

قفقاز، معاصر، جهان

دانشیار

دکتر ناصر صدقی

1386

سلجوقی

دانشیار

دکتر علیرضا کریمی

1386

ایلخانان

دانشیار

دکتر محمد علی پرغو

1390

تاریخ صفویه

دانشیار

 

دانشجویان

گروه آموزشی تاریخ در نیم سال اول سال تحصیلی 97-1396 دارای بیش از 245  دانشجو در دوره-رشته های مختلف تحصیلی است که به تفکیک دوره، رشته و جنس در جدول زیر ارائه شده است:

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

رشته تحصیلی زن مرد زن مرد زن مرد
تاریخ 109 32        
تاریخ ایران اسلامی     18 18    
تاریخ عمومی جهان     15 10    
تاریخ تشیع     8 10    
تاریخ ایران دوره اسلام         3 22
 

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد دفاع شده:

شماره

 نام پایان نامه

 نام دانشجو

 استاد راهنما

  تاریخ دفاع

1-

تحقیق و تصحیح انتقادی حدیقه هفتم از روضه هشتم تاریخ خلد برین (۱۰۵۱-۱۰۷۱/) تالیف محمدیوسف قزوینی

علیرضا خزائلی

 دکتر یوسف رحیم لو

 زمستان 1373

2-

پژوهش پیرامون منصب صدرو صدور دوره صفوی

علیرضا کریم زاده

دکتر یوسف رحیم لو

بهمن 1373

3-

سیاست های نفتی قدرت های بزرگ در ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا  ملی صنعت نفت

اصغر زرنگار

دکتر محمد امیر شیخ نوری

تیر1374

4-

تأثیر اقتصادی سقوط قسطنطنیه در اروپا از 1453میلادی تا تحقق اکتشافات جغرافیایی

علی اصغرذوقی برزشی

دکتر داوود اصفهانیان

شهریور 1374

5-

تشکیلات دیوان در دوره سامانی

حشمت الله سلیمی

دکتر حسین آلیاری

بهمن 1374

6-

سازمان مالیه در دوران صفویه

 فاطمه اروجی

 دکتر یوسف رحیم لو

شهریور 1375

7-

عیسویان در بوشهر

عبد الکریم مشایخی

دکتر داوود اصفهانیان

شهریور 1375

8-

رقابت قدرت های اروپایی در خلیج فارس در سده هفدهم

محمود کنگی

دکتر داوود اصفهانیان

مهر1375

9-

فعالیت کمپانی هند شرقی انگلیس در عهد حکومت اورنگ زیب

ذبیح الله خدایی

دکتر آلیاری

اسفند 1375

10-

بررسی اختلافات نفتی ایران و انگلیس از ملی شدن صنعت نفت تا کودتای 28 مرداد1332

مهرداد افشون

دکتر شیخ نوری

اسفند 1375

11-

سیاست های شوروی در ایران1330-1324

علیرضا علی صوفی

دکتر شکوهی

اسفند 1375

12-

رقابت آلمان و انگلیس در کناره های شمالی خلیج فارس در سال های1917- 1870م/ 1335- 1287ق

بهمن زینلی

دکتر داوود اصفهانیان

زمستان 1375

13-

عوامل فروپاشی امپراطوری تیموری در زمان شاهرخ

هاشم صدق آمیز

دکتر حسین آلیاری

1376-1375

14-

تاریخ دشت مغان با تأکید بر دوره معاصر

میر نبی عزیز زاده سید بیگلو

دکتر سیروس برادران شکوهی

شهریور 1376

15-

روابط ایران و افغانستان از 1273تا پایان دوره قاجاریه(1344ه.ق)

رضا صفری هاشم آبادی

دکتر سیروس برادران شکوهی

شهریور 1377

16-

برخورد نیروهای متخاصم در جنگ جهانی اول در ایلات کرمانشاهان

منصور بخشی

دکتر اصفهانیان

شهریور 1377

17-

مروری برتاریخچه روزنامه های تبریز 28/5/1332-3/6/1320

میر جواد نگارنده

دکتر سیروس برادران شکوهی

شهریور 1377

18-

خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) از سال 40-35هجری قمری

حسین کفایتی

دکترمحمد امیر شیخ نوری

آذر 1377

19-

نقش اشعث بن قیس کندی و خاندانش در تاریخ اسلام و ایران

رضا مهاجر مقاری

دکتر یحیی کلانتری

اسفند 1377

 

 

21-

تاریخ تبریز از ظهور اسلام تا پایان عصر سلجوقی

مجید رضا زاد عمو زین الدینی

دکتر داوود اصفهانیان

ورودی 1377

22-

مداخله ایران در ظفار

محمد جعفر چمنکار

دکتر محمد امیر شیخ نوری

تیر 1378

23-

بررسی رابطه سلجوقیان بزرگ با دستگاه خلافت عباسی

خیام علی زاده اقدم

دکتر محمدامیر شیخ نوری

تیرماه 1378

24-

تبریز در عصر فرمانروایی محمود غازان (703-694ه.ق)

داوود یکرنگیان

دکتر داوود اصفهانیان

شهریور 1378

25-

ارامنه ایران در عصر صفوی

نصراله پور محمدی امشلی

دکتر یوسف رحیم لو

بهمن 1378

26-

بررسی اندازه تأثیر پایگاه ایلی در کشورداری زندیه

عباس قدیمی قیداری

دکتر یوسف رحیم لو

بهمن  1378

27-

بررسی مناسبات محمود و مسعود غزنوی با دستگاه خلافت عباسی

ناصر یادگاری

دکتر محمد امیر شیخ نوری

بهمن 1378

28-

تاریخ سیاسی ایران از سال  1241-1228ق – با تأکید بر علل شروع جنگ  دوم ایران و روس

یحیی یوسف پور

دکتر سیروس برادران شکوهی

بهمن 1378

29-

روابط خزری ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ناصر جهان آراء

دکتر داوود اصفهانیان

بهمن 1378

30-

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا در سال های 1332-1324ش/ 1953-1945م

سعید صمد نژاد اصل

دکتر داوود اصفهانیان

شهریور 1379

31-

آثار دوره سلاجقه در اصفهان با تأکید بر وضعیت فعلی

مینا رهبریان

دکتر داوود اصفهانیان

شهریور 1379

32-

علل درونی ناتوانی و فروپاشی دولت سلجوقی

ابراهیم رجب زاده

دکتر یحیی کلانتری

دی1379

33-

خاندان قوام الملک در فارس ( عمدتا در دوره قاجار )

یونس محمودی

دکتر سیروس برادران شکوهی

دی 1379

34-

بررسی بحران قزلباشی و پیامدهای آن در دوره صفویه

علی اصغر ذکر نژاد

دکتر یوسف رحیم لو

بهمن 1379

35-

بررسی ماندگارهای ایلخانی در حوزه زاینده رود با تکیه بر وضعیت کنونی

محمد حسین ایران نژاد

دکتر داوود اصفهانیان

بهمن 1379

36-

ملیت گرایی در ایران بین دو جنگ جهانی

بهمن شعبان زاده لمر

دکتر سیروس برادران شکوهی

بهمن 1379

37-

ساختار اجتماعی  دولت صفاریان

روشنک شمالی

دکتر یحیی کلانتری

تابستان 1380

38-

بررسی روابط صفاریان با خلافت عباسی

حسن ابوالفضل زاده امین جان

دکتر محمد امیر شیخ نوری

خرداد 1380

39-

کشمکشهای دول اروپایی در فارس طی جنگ جهانی اول با تأکید بر دول آلمان وانگلیس 1918-1914میلادی

فرشید احمدی فر

دکتر داوود اصفهانیان

دی 1380

40-

افشارهای مرکز صائین قلعه ( شاهین دژ و تکاب فعلی) در تاریخ ایران

اباذر مساوات

دکتر یوسف رحیم لو

خرداد 1381

41-

بررسی تحولات اجتماعی اروپا در نیمه نخست قرن نوزدهم با تأکید بر قوانین و پارلمان

محرم مصطفوی

دکتر داوود اصفهانیان

خرداد 1381

42-

بررسی مناسبات خوارزمشاهیان و دستگاه خلافت عباسی

عبداله بابازاده

دکتر داوود اصفهانیان

شهریور 1381

43-

کلیساهای استان آذربایجان غربی

حسین علی شهر زاده

دکتر شیخ نوری

شهریور 1381

44-

تاریخچه  روزنامه نگاری در آذربایجان غربی(1378-1228ش)

علی صائمی

دکتر سیروس برادران شکوهی

شهریور  1381

45-

تبدیل آمریکای پیش از کلمب به آمریکای جدید تا پایان قرن هجدهم میلادی

تراب عطاری

دکتر محمد امیر شیخ نوری

شهریور 1381

46-

جلوه های اجتماعی تشیع در دوره آل بویه

ارسلان بشارت

دکتر محمد امیر شیخ نوری

فروردین 1382

47-

بررسی ریشه های ائتلاف تجدد خواهان و روحانیون مشروطه گرا در انقلاب مشروطه

ولی دین پرست

دکتر سیروس برادران شکوهی

مرداد 1382

48-

جستاری در اندیشه های سیاسی عالمان دینی عصر شاه ظسلطان حسین و نگرش آنان بر انحطاط صفویان

ناهید آقا بالا پور نوین

دکتریوسف رحیم لو

شهریور 1382

49-

فعالیت های شرکت های چند ملیتی نفتی در کویت و تأثیرات آنها بر اوضاع سیاسی ،اجتماعی  و اقتصادی آن کشور

منصور اختیاری بیدهندی

دکتر محمد امیر شیخ نوری

اسفند 1382

50-

بررسی نفوذ فرانسه در لبنان از 1940-1918میلادی

محمد علی پرغو

دکتر داوود اصفهانیان

1382

51-

علل وچگونگی اهمیت یافتن مراغه در دوره ایلخانیان

رسول ایرانی اصل

دکتر داوود اصفهانیان

1383

52-

زندگانی سیاسی میرزا آقا خان نوری

حسن رضا ولد خانی

دکتر داریوش رحمانیان

خرداد 1383

53-

تأثیر نهضت سربه داران درتحولات عقیدتی وسیاسی نهضت های قرن هشتم و نهم هجری قمری

یحیی کرامتی

دکتر داود اصفهانیان

تیر 1383

54-

عوامل مؤثردر موضع گیری دولتهای اروپایی نسبت به انقلاب فرانسه و ناپلئون

بهمن محمد حانی

دکتر یحیی کلانتری

اسفند 1383

55-

عوامل عظمت و انحطاط یونان باستان از عصر هومر تا پایان قرن دوم قبل از میلاد

مجید کریمی بیستگانی

دکتر یحیی کلانتری

اسفند 1383

56-

اوضاع سیاسی فارس در عصر صفویه

عبد المجید آبیار

دکتر مقصود علی صادقی

اسفند 1383

57-

زندگی،آثار و اندیشه های غلام حسین صدیقی

علی کارگر پیشه

دکتر داریوش رحمانیان

اسفند 1383

58-

عملکرد عثمانی در آذربایجان در جنگ جهانی اول با تأکید بر اسناد

اسلام جباری قناتی

دکتر داوود اصفهانیان

اسفند 1383

59-

طرح مارشال

حجت اله آقا بابایی فراغه

دکتر داوود اصفهانیان

شهریور 1384

60-

روابط ایران و فرانسه بین دو جنگ جهانی

یحیی دانشور

دکتر شکوهی

شهریور1384

61-

بررسی نقش بیسمارک در تحقق وحدت آلمان

معصومه حسن پور

دکتر داوود اصفهانیان

شهریور 1384

62-

تاریخچه مدارس در دوره صفویه و بررسی علل و زمینه های ایجاد آن

فرهاد نظام پرست بناب

دکتر مقصود علی صادقی

مهر1384

63-

پیامدهای مستعمره شرق هند در خلیج فارس در قرن 19م

غلامرضا زائری

دکتر یحیی کلانتری

مهر1384

64-

چالش پارلمان و دستگاه سلطنتی  درانگلیس – نیمه دوم قرن هفدهم

غفار عبد الهی

دکتر داوود اصفهانیان

اسفند 1384

65-

زندگی و آثار امیر علی شیر نوایی

رضا نوید خشگناب

دکتر علیرضا خزائلی

اردیبهشت 1385

66-

بررسی زندگی، آثار و اندیشه های خلیل ملکی

عادل باقری بسطامی

دکتر داریوش رحمانیان

بهار 1385

67-

حاکمان ایالات ایران در دوره ایلخانیان

حسین احمد زاده

دکتر علیرضا خزائلی

شهریور 1385

68-

مناسبات بیزانس با امویان

حمیده عموری

دکتر فاطمه اروجی

شهریور 1385

69-

روابط ایران با جزیره العرب در دوره صفویه

عبد الرضا نجاتی زرنقی

دکتر مقصود علی صادقی

شهریور 1385

70-

بررسی مناسبات شیعیان و مغولان( 736-616ه.ق)

زهرا عطایی

دکترعلیرضا خزائلی

مهر1385

71-

بررسی زندگانی و عقاید مذهبی دکتر مارتین لوتر

احمدرضا حسن زاده

دکتر داوود اصفهانیان

آذر 1385

72-

بررسی زندگی سیاسی امیر اسداله علم

ارسطو خدا پرست

دکتر یحیی کلانتری

آذر 1385

73-

گروه های اجتماعی ایران در قرن هشتم (بر اساس دستورالکاتب فی تعیین المراتب)

یزدان فرخی

دکتر علیرضا خزائلی

بهمن 1385

74-

بررسی تاریخچه معماری و شهرسازی مازندران دوره صفویه

رضا زمانی جویباری

دکتر مقصود علی صادقی

اسفند 1385

75-

بررسی اصلاحات ناپلئون بناپارت در عصر کنسولی

محمد زارع

دکتر داوود اصفهانیان

زمستان 1385

76-

تاریخ نگاری مارکسیستی در ایران

اسداله پور موسی کوه کمر

دکتر یحیی کلانتری

اردیبهشت 1386

77-

فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان در عصر رضا شاه

احمد علیزاده

دکتر یحیی کلانتری

خرداد 1386

78-

بررسی مناسبات بیزانس با عباسیان تا امپراطوری روهانوس دیوئن

ولی محمد عیوضی

دکتر فاطمه اورجی

مهر 1386

79-

مناسبات حکومت ممالیک عراق عرب با ایران 1264-1135ه.ق

ابراهیم اجاق

دکتر یحیی کلانتری

بهمن 1386

80-

بررسی زندگی و اقدامات سیاسی سالار الدوله قاجار

بهزاد پرش ور

دکتر یحیی کلانتری

بهمن 1386

81-

روند حضور و جایگاه دیوان سالاران ایرانی در دربار گورکانیان هند

ماهروخ محمدی

دکتر مقصود علی صادقی

اسفند 1386

82-

تاریخ فعالیت کمپانی های خارجی در ایران( ابتدای دوره قاجاریه تا پایان عهد ناصری)

رقیه علی نژاد

دکتر یحیی کلانتری

اسفند 1386

84-

بررسی اوضاع سیاسی خلیج فارس از سقوط صفویه تا ابتدای قاجاریه (1795-1722م/ 1350-1210ه.ق)

جواد موسوی دالینی

دکتر مقصود علی صادقی

اسفند 1386

85-

فرهنگ نامه سادات و رجال شیعی در ایران ( 600- 700هجری.ق)

علیرضا عاقل خسرو شاهی

دکتر علیرضا خزائلی

زمستان 1386

86-

بنیاد گرایی اسلامی در خاورمیانه تا 1950میلادی

جواد فتحائی

دکتر عباس قدیمی

خرداد 1387

87-

بررسی عوامل نهضت باز پس گیری اسپانیا توسط اروپاییان

محمد مختار نژاد آذر

دکتر یحیی کلانتری

خرداد 1387

88-

آثار و جفرافیای تاریخی استان گلستان

سعیده ایران پور یلمه

 

خرداد 1387

89-

روند سفرنامه نویسی در جهان اسلام از قرن اول تا دهم هجری

شهلا ستاری

دکتر فاطمه اروجی

تیر ماه 1387

90-

سیر تاریخی تحول سازمان های سیاسی ،اداری امپراطوری روم باستان از قرن 4قبل ازمیلاد تا اول میلادی

محمدرضا هاشمی زاده

دکتر فاطمه اروجی

شهریور 1387

91-

اوضاع سیاسی قفقازاز سقوط صفویه تا آغاز قاجاریه

عبدالله قادری

دکتر مقصود علی صادقی

مهر 1387

92-

بررسی زندگی واندیشه های سیاسی سید حسن تقی زاده

بهنام رحیم زاده

دکتر جلیل نائبیان

زمستان 1387

93-

سیاست توسعه طلبی روسیه تزاری در ایران از زمان پطر کبیرتا انقلاب اکتبر 1917م

آدام قارایف

دکتر جلیل نائبیان

زمستان 1387

94-

اقدامات و اصلاحات محمد علی پاشا در مصر

احد مهربان نژاد کلاگری

دکتر عباس قدیمی قیداری

مهر 1388

95-

روابط فرهنگی ،سیاسی،اقتصادی ایران و آمریکا در دوره قاجار

حسین گلزاری

دکتر عباس قدیمی قیداری

دی ماه 1388

96-

بررسی روابط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران و مصر در دوره پهلوی

رضا برفروخت

دکتر جلیل نائبیان

بهمن 1388

97-

بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در ایران تا انقلاب 1979

بهمن حمیدی فر

دکترجلیل نائبیان

بهمن  1388

98-

بررسی تاریخی ساختار اجتماعی شهر تبریز بر اساس نظریه شهر ماکس  وبر(از دوره سلجوقیان  تا عصر مشروطه)

سید مرتضی حسینی

دکتر ناصر صدقی-دکتر جلیل نائبیان

بهمن 1388

99-

بررسی علل و چگونگی روی دادن جنگهای میان ایران وعثمانی در دوره صفویه و چگونگی اداره سرزمین های متصرفی توسط عثمانی

عرفان محمدی

دکتر مقصودعلی صادقی

مهر 1388

100-

بررسی وضعیت علوم دینی در عصر سلجوقی

ناهید باقری توفیقی

دکتر ناصر صدقی

بهمن 1388

101-

بررسی تغییرات فرهنگی ترکیه در دوره فرمانداری آتاتورک (1938-1923م)

شهناز جنگجو قولنجی

دکتر عباس قدیمی قیداری

بهمن 1388

102-

بررسی تحولات ناحیه قفقاز در عصر سلجوقی

سمیه سیفی

دکتر ناصر صدقی

بهمن 1388

103-

شناخت و ارزیابی پیشه های کار آگاهی عصر صفوی

مریم حسین پور

دکتر علیرضا کریمی

زمستان 1388

104-

نقش سیاسی و فرهنگی زرتشتیان در دوره قاجار

جواد علیپور سیلاب

دکتر جلیل نائبیان

1388

105-

بررسی کارکرد وزیران ایالتی (خاصه) و نقش آنان در اعتلا یا انحطاط حکومت صفوی

شیرزاد عبد الهی

دکتر مقصود علی صادقی

آبان 1389

106-

بررسی  زندگی واندیشه های سیاسی محمد تقی ملک الشعرای بهار

حسین فرهاد نیا

دکتر جلیل نائبیان

دی 1389

107-

بررسی تأثیر اندیشه های انقلاب فرانسه در بنیان های فکری انقلاب مشروطیت ایران

علی صادقی

دکتر عباس قدیمی قیداری

بهمن 1389

108-

بررسی علل و زمینه های شکل گیری انقلاب چین(1949)

عمر فروغی

دکتر ناصر صدقی

بهمن 1389

109-

زندگی سیاسی، آثار و افکار جواهر لعل نهرو (تا زمان استقلال)

جاسم توقی

دکتر محمد سلماسی زاده

بهمن 1389

110-

بررسی علل وزمینه های شکل گیری انقلاب چین

عمر فروغی

دکتر جلیل نائبیان

بهمن 1389

111-

روابط مغولان وفرنگیان (اروپائیان) از آغاز حکومت مغول تا پایان حکومت ایلخانان در ایران

مهدی نصیری

دکتر محمد سلماسی  زاده

بهمن 1389

112-

وضیت فرهنگی تبریز (تئاتر ،آموزش و پرورش وادبیات) در دوره پهلوی اول (1320-1304) با تأکید بر تأثیر سیاست های رسمی

محرم قلی زاده

دکتر جلیل نائبیان

بهمن 1389

113-

بررسی سمت گیری های سیاسی مجالس مشروطه « با تأکید بر مجلس اول شورای ملی ایران »

محمد امین نجفیان

دکتر محمد سلماسی زاده

1389

114-

روابط فرهنگی فرانسه با ایران در قرن 19 میلادی

حمیرا ضرغامپور بویر احمدی

دکتر محمد سلماسی زاده

بهار1390

115-

بررسی دولت دکتر علی امینی و اصلاحات او

معراج عطا بخشی

دکتر جلیل نائبیان

خرداد 1390

116-

نگودریان و قراوناس ( نقش عناصر الوس جغتای در تحولات سیاسی –اجتماعی ایران در دوره ایلخانی و تیموری)

توحید شریفی

دکتر علیرضا کریمی

تابستان 1390

117-

جایگاه راه ادویه در مناسبات تجاری جهان اسلام با تأکید بر« خلیج فارس و دریای سرخ » (از سده چهارم تا هفتم ه.ق)

محمد امین امینی

دکتر ناصر صدقی

شهریور 1390

118-

نقش جریان  فکری مارکسیسم – لئینیسم در تاریخ نگاری ایران

عبدالحسین میرزایی

دکتر ناصر صدقی

شهریور 1390

119-

بررسی تاریخی وضع زنان در روند دگرگونی جامعه ایران عصر قاجار

لیلا آریا منش

دکتر عباس قدیمی قیداری

بهمن 1390

120-

مناسبات اقتصادی و فرهنگی آلمان و ایران بین دو جنگ جهانی (1939-1918)

ابوالفضل شاهسون پور اصل

دکترجلیل نائبیان

بهمن 1390

121-

بررسی تجارت و بازرگانی ایران از ورود مغول تا پایان دوره ایلخانیان

هیمن فروغی

دکتر علیرضا کریمی

بهمن 1390

122-

بررسی رویکرد دینی شاه عباس

شکوفه سعیدی ممکانی

دکتر مقصود علی صادقی

بهمن1390

123-

رویکرد انتقادی به افکار و اندیشه های اروپا محور کاتوزیان و علمداری در مطالعات تاریخی ایران

محمد بهرامی

دکتر نا صر صدقی

بهمن 1390

125-

تأثیرات انقلاب اسلامی بر جنبش های اسلامی شبه جزیره عربستان

ام البنین مشکانی

دکتر جلیل نائبیان

بهمن 1390

126-

بررسی روند انحلال کمپانی هند شرقی انگلیس و انضمام رسمی هند به قلمرو انگلستان

آرش مصطفی پور

دکتر عباس قدیمی قیداری

خرداد1391

127-

بررسی دوگانگی رفتار سیاسی و افکار ترقی خواهانه ناصرالدین شاه قاجار

عادل رزاقی

دکتر محمد سلماسی زاده

تیر 1391

128-

بررسی وضعیت اجتماعی تصوف در دوره غزنوی با تأکید بر روابط آن با دولت غزنوی

رحمن قادری

دکتر فاطمه اروجی

تیرماه 1391

129-

بررسی زمینه های شکل گیری قراختائیان در آسیای شمال شرقی

اینبام سونگ

دکتر فاطمه اروجی

تیر1391

130-

مطالعه الگوهای فرهنگی ایرانیان به استناد سفرنامه نویسان غیر انگیلیسی ،سده 19م. 13ق

زیبا مظفری

دکتر محمد سلماسی زاده

تیرماه 1391

131-

خاندان دنبلی و نقش آنان در عرصه فرهنگ و اجتماع ایران عصر قاجار

فاطمه قاسمی

دکتر عباس قدیمی قیداری

شهریور 1391

132-

بررسی نقش حزب تجدد در استقرار وثبات حکومت پهلوی اول

صلاح الدین محمدی بلبان آباد

دکتر جلیل نائبیان

شهریور 1391

133-

بررسی دیدگاه مستشرقین در مورد علل انحطاط و سقوط دولت صفوی

وحید مظفری

دکتر مقصود علی صادقی

شهریور 1391

134-

نقد و بررسی گزارش های سیاحان و سفرای انگلیس از جامعه و فرهنگ ایران عصر ناصری (1896-1848م)

مسعود طرزمنی

دکتر محمد سلماسی زاده

شهریور 1391

135-

تأثیر گذاری مستعمره هند در انقلاب صنعتی انگلیس

عادل  صادقی

دکتر فاطمه اروجی

تابستان 1391

136-

بررسی دو نظریه اقتصاد و توسعه نا همگون در تبیین علت وقوع انقلاب ایران

غلامرضا جعفری

دکترجلیل نائبیان

بهمن 1391

137-

نقد و بررسی ارتباط متقابل میان فرد گرایی و انقلاب فرانسه(1799-1789م)

فردین ادهمی

 

بهمن 1391

138-

بررسی روند تغییر و تحول آیین های ملی و مذهبی در دوره صفوی

ژاله مطلبی

دکتر فاطمه اروجی

بهمن 1391

139-

چالش میان سنت های قبیله ای و شهری در ساختار سیاسی حکومت سلجوقیان ایران

صدیقه غلامزاده زیناب

دکتر ناصر صدقی

بهمن 1391

140-

بررسی سیر تاریخی ، اجتماعی منازعات مذهبی و فرقه ای خراسان در دوران غزنویان

میلاد بابا پیری

دکتر فاطمه اروجی

بهمن1391

141-

انگیزه های واگرایی علل وپیامدهای تجزیه اعراب از امپراطوری عثمانی

مصطفی مشیمشاوی

دکتر رضا دهقانی

تیر 1392

142-

تجارت دولت شهرهای ایتالیا با ایران از دوره ایلخانان تا صفویه

سعیده سوری

دکتر ولی دین پرست

مرداد 1392

143-

خردمندی یا موهوم پرستی فتحعلی شاه قاجار (1239-1212ه.ق) و نقش آن در توسعه یا انحطاط ایران

مهناز سلمانی

دکتر محمد سلماسی زاده

شهریور1392

144-

بررسی تبعات و تأثیرات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی مبارزات عصر شریعت در داغستان و چچن در نیمه اول قرن نوزدهم

مراد مرادی یوشانلویی

دکتر رضا دهقانی

شهریور 1392

145-

بررسی فعالیت های فاطمیان در قلمرو سامانیان و غزنویان

نرگس احتاسی

دکتر فاطمه اروجی- دکتر ناصر صدقی

شهریور 1392

146-

تحلیل روابط دولت قراخانیان  با دولت غزنوی

محمد بقائی

دکتر فاطمه اروجی

شهریور 1392

147-

بازتاب تحولات مذهبی در ادبیات عصر صفوی از دوره شاه تهماسب اول تا پایان دوره حکومت شاه عباس اول

فاطمه پاسی

دکتر محمد علی پرغو

شهریور1392

148-

بررسی اوضاع اجتماعی آذربایجان از حمله مغول تا مرگ ابو سعید ایلخانی (با تأکید بر طبقات مختلف شهری)

عوض نعمت پور تک آغاج

دکتر علیرضا کریمی

شهریور 1392

149-

بررسی بازتاب عملکرد دکتر محمد مصدق در جهان غرب

داوود عمرانی

دکتر جلیل نائبیان  دکتر غلامعلی پاشازاده

تابستان 1392

150-

سیمای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی تبریز در سفرنامه های اروپائیان عصر قاجار

فرشته کرم زاده

دکتر غلامعلی پاشازاده

تابستان1392

151-

نگرشی بر نقش تبریز در تحولات اقتصادی ایران در عصر ناصری

قادر جودی سفیدان

دکتر جلیل نائبیان

تابستان 1392

152-

جایگاه جنگ های صلیبی در تاریخ نگاری مورخان معاصر عراق و شام

لیلا مهدی زاده

دکتر ناصر صدقی

تابستان1392

153-

بررسی تاریخ مسیحیت در بین النهرین شمالی از قرن اول تا قرن هفتم میلادی

برهان عباسی

دکتر فاطمه اروجی

آذر 1392

154-

بررسی مهاجرت نخبگان سیاسی و فرهنگی میان ایران و عثمانی در دوره صفویه

رقیه اصغری

دکتر مقصود علی صادقی

دی 1392

155-

بررسی وضیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی روحانیون مسلمان در دوره ایلخانیان

سارا عزیزی

دکتر علیرضا کریمی

دی 1392

156-

نقش راه آهن در امر توسعه از دیدگاه متفکران ایرانی و بریتانیایی قرن نوزدهم

آیت سعیدی

دکتر محمد سلماسی زاده

بهمن 1392

157-

بررسی تطبیقی رابطه امنیت فردی با توسعه اجتماعی درایران و ژاپن 1918-1880

اعظم اکبری نژاد

 دکتررضا دهقانی

بهمن 1392

158-

بررسی پیامدهای اجتماعی جدایی سرزمین قفقاز از ایران(1313-1228ق)

سیمین ستایش

دکتر عباس قدیمی قیداری

بهمن 1392

159-

بررسی روابط فرهنگی ایران و آلمان در دوره قاجار تا پایان جنگ جهانی اول

حسن محیط ابراهیم سرایی

دکتر عباس قدیمی قیداری

زمستان  1392

160-

اوضاع سیاسی واجتماعی اردبیل در عهد حکومت صفوی

طالب نظری

دکتر مقصود علی صادقی

1392

161-

نقش لبنان(جبل عامل) در گسترش تشیع عصر صفوی (از دیدگاه مشرقین)

محمود احمدیان

دکتر محمد علی پرغو

شهریور 1393

162-

بحران های اجتماعی – سیاسی دوره محمد شاه قاجار با تأکید بر بحران جانشینی ، سلطنت و وزارت

رویا محمدی

دکتر عباس قدیمی  قیداری

شهریور 1393

163-

 

 

 

 

164-

بررسی آگاهی های تاریخی از هند در ادبیات فارسی ایران از آغاز صفوی تا پایان زندیه

ندا هنرمندی

دکتر مقصود علی صادقی

شهریور 1393

165-

نقش تهاجمات خارجی و گسست های تاریخی ،فرهنگی در عدم شکل گیری پدیده دولت – ملت در افغانستان

فریبرز محمد خانی

دکتر رضا دهقانی

شهریور 1393

166-

بررسی مناسبات میان دولت صفویه و طریقت های صوفیان

حامد مشهدی زاده

دکتر مقصود علی صادقی

بهمن 1393

167-

وضعیت و جریان علوم در عصر تیموریان

زکیه نجاری

دکتر ولی دین پرست

1393

168-

بررسی روابط ایلات کرد آذربایجان  با دولت قاجار با تأکید بر ایل هنگور

شفیع احمدی

دکترعباس قدیمی قیداری

زمستان 1393

169-

بررسی مناسبات سیاسی و اقتصادی ایلخانیان با حکومت های محلی ارمنه و گرجیان

رامین دوست مبارکی

دکتر علیرضا کریمی

بهار 1394

170-

بررسی باورهای عقلانی در مسائل سیاسی ایران عهد ناصرالدین شاه قاجار

مینا ابراهیمی

دکترمحمد سلماسی زاده

شهریور 1394

 

 

 

فهرست رساله های دکتری دفاع شده:

شماره

نام رساله

نام دانشجو

 استاد راهنما

تاریخ دفاع

1-

فرنگ  در آئینه ایرانیان عصر صفوی

مقصود علی صادقی گندمانی

دکتر یوسف رحیم لو

1380

2-

تاریخ علت شناسی انحطاط  ایرانیان و مسلمین از سید جمال تا شریعتی

داریوش رحمانیان

دکتر سیروس برادران شکوهی

خرداد 1381

3-

وزارت در دولت های صفاری، سامانی، دیلمی و غزنوی

فاطمه اروجی

دکتر یحیی کلانتری

 

تیر 1382

4-

رشد و زوال شهرهای ایران در دوره ایلخانان

علیرضا خزائلی

دکتر داود اصفهانیان

تیر 1382

5-

سیر تاریخ نگاری به زبان فارسی در ایران از آغاز تا پایان عصر ناصری

علی سالاری شادی

دکتر یوسف رحیم لو

خرداد 1383

6-

جایگاه خلیج فارس و بوشهر و اهمیت آن در روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم میلادی مطابق با نیمه اول قرن چهاردهم هجری قمری

عبدالکریم مشایخی

دکتر داوود اصفهانیان

تابستان 1384

7-

اصل موازنه در سیاست خارجی ایران از آغاز قاجاریه تا جنگ جهانی دوم

علیرضا علی صوفی

دکتر یحیی کلانتری

1384

8-

بررسی تاریخ نگاری عصر قاجار تا پایان عصر ناصری

عباس قدیمی قیداری

دکتر یحیی کلانتری

1386

9-

جایگاه خلیج فارس و دریای عمان در سیاست خارجی دولت پهلوی دوم

محمد جعفر چمنکار

دکتر علیرضا خزائلی

1386

10-

مناسبات سیاسی ایران و عثمانی از تأسیس سلسله قاجار تا انقلاب مشروطیت ایران

جواد ابوالحسنی

دکتر داریوش رحمانیان

1386

11-

بررسی روند فعالیت های مبلغان مسیحی اروپایی در ایران از صفویه تا قاجار

شهاب شهیدانی

دکتر مقصود علی صادقی

مهر 1387

12-

نقش علمای جبل عامل در تعمیم و تثبیت تشیع اثنی عشر در ایران ( 1200- 700 ه.ق)

محمد علی پر غو

دکتر محمد امیر شیخ نوری

سال 1388

13-

روند آموزش تاریخ در نظام تعلیم و تربیت ایران

محمد رضا عسکرانی

دکتر مقصود علی صادقی

خرداد 1388

14-

تحولات سیاسی سیستان در عصر قاجار

محمد پیری

دکتر جلیل نائبیان- دکتر محمد امیر شیخ نوری

مهر 1388

15-

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍ر ت‍ک‍وی‍ن‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در دوره‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌

  منوچهر صمدی وند

  دکتر علیرضا کریمی

 خرداد 1394

16-

شهر و مناسبات اجتماعی شهرنشینی در دوره آل بویه

   محمد رضائی

 دکتر فاطمه اروجی

بهمن ماه 1394

 

 

 

 

 

 

 
آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹